Skip over navigation

University of Ljubljana

Online Voting


Results - VOLITVE članov Senata FS za obdobje 1. 10. 2021 - 30. 9. 2025

Turnout: 267 (79.2%) of 337 electors voted in this ballot.

01 Katedra za sinergetiko

Option Votes
Prof. dr. Edvard Govekar 175 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 92 (34.5%)

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja

Option Votes
Prof. dr. Jernej Klemenc 233 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 34 (12.7%)

03 Katedra za energetsko strojništvo

Option Votes
Prof. dr. Tomaž Katrašnik 228 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 39 (14.6%)

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo

Option Votes
Prof. dr. Primož Podržaj 192 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 75 (28.1%)

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme

Option Votes
Prof. dr. Niko Herakovič 187 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 80 (30.0%)

06 Katedra za tehnologijo materialov

Option Votes
Prof. dr. Roman Šturm 202 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 65 (24.3%)

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko

Option Votes
Prof. dr. Iztok Golobič 180 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 87 (32.6%)

08 Katedra za mehaniko

Option Votes
Prof. dr. Miha Boltežar 201 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 66 (24.7%)

08 Katedra za mehaniko

Option Votes
Prof. dr. Janko Slavič 222 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 45 (16.9%)

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov

Option Votes
Doc. dr. Lidija Slemenik Perše 182 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 85 (31.8%)

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

Option Votes
Prof. dr. Rok Petkovšek 208 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 59 (22.1%)

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Option Votes
Prof. dr. Mitjan Kalin 213 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 54 (20.2%)

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko

Option Votes
Prof. dr. Božidar Šarler 238 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 29 (10.9%)

13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

Option Votes
Prof. dr. Andrej Kitanovski 226 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 41 (15.4%)

14 Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij

Option Votes
Prof. dr. Franci Pušavec 232 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 35 (13.1%)

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme

Option Votes
Izr. prof. dr. Boris Jerman 159 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 108 (40.4%)

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini

Option Votes
Izr. prof. dr. Robert Kunc 164 (100.0%)

VOTER SUMMARY
Total 267
Abstain 103 (38.6%)
certified

This ballot is certified by Simply Voting to have been securely processed and accurately tabulated by their independently managed service. You may download a spreadsheet of vote data to audit these results.